Tag: ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน

ทำไมเราต้อง ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน และมี ข้อดีอะไรบ้าง ?ทำไมเราต้อง ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน และมี ข้อดีอะไรบ้าง ?

                กฎหมายของไทยเรานั้นไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนทำงานและไม่มีบัญญัติข้อไหนอีกเช่นกันที่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนทำงาน และหลาย ๆ คนเคยสงสัยไหมครับ ? ว่าทำไมตัวเราถึงต้องตรวจสุขภาพก่อนทำงาน ทั้ง ๆ ที่ตัวเรายังแข็งแรงขนาดนี้ ในบทความนี้เราได้รวบรวมเหตุผลมาไว้ทุกคำถามแล้วครับ ? ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพก่อนทำงาน             โดยปกติแล้วคนที่จะต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนั้นจะเป็นคนที่เข้าทำงานในพื้นที่อันตราย หรือ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการทำงาน เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจำนวนมาก หรือ อย่างเช่น งานที่ต้องต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายจำเป้นต้องตรวจความพร้อมของร่างกาย และ เข้ารับการตรวจโรคประจำตัวต่าง ๆ เพื่อความพร้อมในการทำงาน ถ้าเราไม่ตรวจสุขภาพก่อนทำงานเราผิดหรือไม่ ?             ไม่มีกฎและข้อบังคับข้อใด