Tag: รองเท้าเพื่อสุขภาพ

ปวดส้นเท้า

ปวดส้นเท้ามาก แก้ไขอย่างไรดี ?ปวดส้นเท้ามาก แก้ไขอย่างไรดี ?

อาการปวดส้นเท้า คือ ภาวะที่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อลุกขึ้นยืนหรือลงน้ำหนักที่เท้า โดยคุณจะรู้สึกเจ็บแปลบ บวมแดงที่ด้านหลัง และด้านล่างของส้นเท้า อันเกิดจากการที่พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ ซึ่งอาการเจ็บปวดเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เราไม่สามารถลุก ยืน เดิน วิ่ง ได้อย่างเป็นปกติ สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณควรไปพบแพทย์ ปวดเท้ารุนแรง และส้นเท้าบวมแดงมาก ขยับนิ้วหรือเท้าขึ้นลงไม่ได้ ชาบริเวณส้นเท้าและมีไข้สูงร่วมด้วย สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีอาการปวดส้นเท้า การลงน้ำหนักบนส้นเท้าตลอดเวลา หรือยืนเป็นเวลานาน การวิ่งบนถนนคอนกรีต การสวมใส่รองเท้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีโรคประจำตัว อย่างเช่น โรคเบาหวานและโรคเก๊าท์ น้ำหนักตัวมากเกินไป การรักษาและป้องกันอาการปวดส้นเท้าเบื้องต้น ใช้ยาแก้ปวด หรือยาลดอาการอักเสบ